FUN88AZ

Điều Khoản Sử Dụng

Khi tham gia tại Fun88az.com thì người chơi cần phải chấp thuận những điều khoản sử dụng tại đây. Những điều khoản sử dụng này sẽ giúp người dùng tại nhà cái Fun88 hiểu rõ hơn những thông tin cá nhân. Việc người chơi chấp thuận các điều khoản, điều kiện này sẽ giúp được quyền truy cập các thông tin rõ ràng hơn. Nếu không chấp thuận những điều kiện, điều khoản sử dụng tại Fun88az.com thì người dùng sẽ không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ và ngừng quyền truy cập tài khoản.


Fun88az.com chúng tôi sẽ có quyền cao nhất trong việc điều chỉnh những thông tin hoặc chỉnh sửa nội dung trong website. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu người chơi cung cấp đầy đủ những thông tin chính xác theo yêu cầu tại chính sách bảo mật của Fun88az.com.

Đối với những người dùng có quyền truy cập, chúng tôi yêu cầu phải đảm bảo bảo mật những thông tin cá nhân và không cung cấp cho bên thứ 3. Tài khoản chỉ thuộc về riêng một người chơi, không cùng lúc 2 người sở hữu một tài khoản. Chúng tôi sẽ có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập đối với những tài khoản mắc sai phạm quy định về điều khoản sử dụng hay chính sách bảo mật. Mọi quyết định của Fun88az.com đều là quyết định cao nhất và là quyết định cuối cùng đối với tài khoản người chơi.

Những cam kết điều khoản và điều kiện khi người chơi tham gia

Quyền từ chối trách nhiệm

Exit mobile version